Sábháilteacht Idirlín

Ríomhphoist agus Láithreáin Ghreásáin Bhréagacha

Ba mhaith leis an gCrannchur Náisiúnta foláireamh a thabhairt dár n-imreoirí go bhféadfaidh go ndíreoidh calaoiseoirí ar imreoirí le ríomhphoist fhioscaireachta ó am go ham. Féadfaidh go n-iarrfaidh ríomhphoist fhioscaireachta ort do chuid sonraí billeála nó próifíle a nuashonrú.

Is é atá i gceist le fioscaireacht ríomhphoist bhréagacha a sheoladh ar dealraitheacht le ríomhphoist ó chomhlachtaí móra iad, ar nós muid féin, agus ar minic iontu naisc chuig láithreáin ghréasáin mhacasamhlacha bhréagacha. Is é is cuspóir don chamscéim tú a mhealladh le do chuid sonraí pearsanta a thabhairt uait, ar nós ainmneacha úsáideora, pasfhocail, nó fiú sonraí cuntas bainc nó cárta creidmheasa, ag cur i gcéill go bhfuil tú ag déileáil linne.

Ní sheolfaimid riamh ríomhphost ag iarraidh ort aon sonraí íogaire nó pearanta a thabhairt uait. Ní iarrfaimis ort tríd an ríomhphost riamh do chuid sonraí cárta creidmheasa nó bainc a thabhairt uait. Má tá aon amhras ort glaoigh orainn le cinntiú gur fíréanta an ríomhphost a fuair tú.

Féadtar do sheoladh ríomhphoist a fháil ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí nó trí liostaí a ghintear go randamach. Mar sin, má fhaigheann tú ríomhphost bréagach ar dealraitheach le ríomhphost ón gCrannchur Náisiúnta é, ní chiallaíonn sé seo go bhfuarthas do sheoladh ríomhphoist, d’ainm nó aon sonraí eile ó chórais an Chrannchuir Náisiúnta.

Conas a aithneoidh mé ríomhphost bréagach?

Is minic ríomhphoist bhréagacha:

  1. a bheith ó fhoinse ar dealraitheach le foinse dhlisteanach í. Cé gur féidir roinnt ríomhphost a aithint go héasca mar chalaois, is dealraitheach cinn eile le seoladh dlisteanach agus le foinse iontaofa ar líne agus féadfaidh siad fiú íomhánna a bhaineann le branda creidiúnacha a úsáid. Níor chóir, faraor, braith ar an ainm ná ar an seoladh sa réimse “From”, óir is éasca seo a athrú.

  2. Ag iarraidh ort sonraí pearsanta a thabhairt uait. Is minic beannacht ró-chineálach a bheith i ríomhphoist bhréagacha agus iad ag maíomh go bhfuil do chuid sonraí imithe in éag, go bhfuil siad truaillithe nó gur cailleadh iad, agus go bhfuil ort iad a sheoladh ar ais láithreach.

  3. Nascadh chuig láithreáin ghréasáin ghóchumtha. Féadfaidh ríomhphoist bhréagacha tú a dhíriú i dtreo láithreáin ghréasáin a dearadh go cúramach le go mbeadh cuma fhírinneach orthu, ach a bhaillíonn eolas pearsanta ar mhaithe le húsáid neamhdhleathach.

  4. Nascadh chuig láithreáin ghréasáin ghóchumtha. Chomh maith le naisc chuig láithreáin ghréasáin ghóchumtha, féadfaidh naisc chuig láithreáin ghréasáin dhlisteanacha a bheith i roinnt ríomhphost bréagach. Déanann calaoiseoirí seo mar iarracht le cuma fhírinneach a chur ar ríomhphost bréagach. Tá sé seo feicthe againn le déanaí ar chuid de na ríomhphoist bhréagacha ar dealraitheah le ríomhphoist ón gCrannchur Náisiúnta iad.
    Leid: Beidh https://www.lottery.ie i gcónaí i dtús an tseolta dár láithreán gréasáin Má fheiceann tú seoladh láithreán gréasáin go hiomlán difriúil is dócha nár uainne é.

  5. Uimhir bhréagach theileafóin a bheith iontu. Is minic uimhreacha bréagacha teileafóin a bhfuil nasc acu leis na calaoiseoirí a bheith i ríomhphoist bhréagacha. Ná glaoigh ar uimhir riamh atá i ríomhphost a cheapann tú atá calaoiseach, agus bí cinnte aon uimhreacha a nglaonn tú orthu a sheiceáil faoi dhó.

  6. Uimhir fhíreannach theileafóin a bheith iontu. Féadfaidh cuid de na uimhreacha teileafóin liostáilte i ríomhphoist bhréagacha a bheith dlisteanach agus iad bainteach le fíorchomhlachtaí. Mar a bhaineann le naisc, cuireann calaoiseoirí na huimhreacha fírinneacha teileafóin sa ríomhphost chun cuma dlisteanach a chur air.

Má fhaigheann tú aon ríomhphost a bhaineann leis an gCrannchur Náisiúnta a cheapann tú gurbh fhéidir leo a bheith bréagach, cuir ríomhphost le do thoil chuig support@lottery.ie nó glaoigh ar 1890 244 344.